top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

In de Algemene Voorwaarden staat omschreven op welke basis je een relatie aangaat met Semai. Rechten, plichten en verwachtingen, die gelden als je behandeld wordt. Andere dan deze Algemene Voorwaarden gelden niet.

Definities

De masseur: Tracy Overeem, shiatsu masseur.

Cliënt: De persoon die zich voor de massage bij Semai heeft gemeld.

Shiatsu massage: Op de client persoonlijk afgestemde lichaamsmassage met als doel ontspanning te geven, eventuele klachten van de cliënt te verminderen en vitaliteit en balans tussen lichaam en psyche te bevorderen. 

Tarieven, betaling en annulering

De masseur informeert de cliënt over de gehanteerde tarieven, die overeenkomen met de informatie op de website en de prijslijst. Bij een geplande aanpassing van de tarieven, dient de masseur dit tijdig aan te kondigen. Tijdig is uiterlijk bij het vastleggen van de behandelafspraak.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Betalingswijze: De massages kunnen contant, middels een zakelijk betaal verzoek of per bankoverschrijving (iDeal) betaald worden. Dit wordt in overleg besloten. De betalingstermijn per bank is 10 dagen.

De masseur dient, als zij genoodzaakt is een afspraak te annuleren, zo tijdig mogelijk de cliënt te informeren. Zij dient hiervoor de meest efficiënte beschikbare contactmogelijkheden van de cliënt te benutten.

bottom of page